Orientace v zařízení a odkaz na situační plánek Orientační tabule-info  
Aktualizovaný telefonní seznam Telefonní seznam
Lékaři, ordinační doby, telefonní čísla
Praktičtí lékaři
Lékaři, ordinační doby, telefonní čísla
Odborné ambulance
Lékaři, ordinační doby, telefonní čísla
Dětští lékaři
Lékaři, ordinační doby, telefonní čísla
Zubní lékaři
Lékárny
Zdravotní doprava
Informace pro pacienty, lékaře, práva pacientů, první pomoc, historie medicíny,
Informace
Nemocnice v tisku a usneseních rady města, informace vedení nemocnice,
Aktuality, novinky, tisk
Odkazy
Historii lze překrucovat, ale tím historii nikdo nezmění
Historie
Návštěvní kniha-kontakt
Stránky OS ČLK Blanenska
OS  ČLK
Stránky OS ČLK Blanenska SPACH.eu

Stránky OS ČLK Blanenska Změna pro Blansko  2014

Něco pro relaxaci
Relaxace
Zpět na úvodní stranu